Daxil olan

0

İcra gedişatı davam edən

0

Təmin olunan

0

Təmin olunmayan

0

Qurum 2

üzrə müraciət sayı
48

Daxil olan

244

İcra gedişatı davam edən

2462

Təmin olunan

0

Təmin olunmayan

Qurum 2

üzrə müraciət sayı
48

Daxil olan

244

İcra gedişatı davam edən

2462

Təmin olunan

0

Təmin olunmayan

Qurum 2

üzrə müraciət sayı
48

Daxil olan

244

İcra gedişatı davam edən

2462

Təmin olunan

0

Təmin olunmayan